U bent hier:
NVAB>Actueel>Archief
 

 Archief 2013

 
De aan één kant dove Gaby Rijnhoek is de eerste Nederlandse met een magneetje in haar hoofd. Hierop kan ze straks haar gehoorapparaat vastklikken en alles weer perfect horen. ..
De minister heeft vrijdag 27 september een reactie gestuurd aan de Tweede Kamer op het verzoek van NVVS om gehoorstoornissen van de lijst lage ziektelast te schrappen. ..
In het FD van 12 september jl. staat dat audiciens oudere slechthorenden voortaan zelf willen laten betalen voor hoortoestellen...
Er is een nieuwe klachten- en geschillenregeling voor de zorg in ontwikkeling. De Tweede kamer heeft op 4 juli, net voor de start van het reces, ingestemd met het wetsvoorstel Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet verplicht iedere zorgverlener tot het hebben van een interne klachtenregeling en tot aansluiting bij een onafhankelijke geschilleninstantie. ..
Vanuit Zorgverzekeraars Nederland is aangegeven dat het aanvraagportaal voor hoorzorg nog niet opengesteld is per 1 juli 2013. Er kan op dit moment geen duidelijke datum worden aangegeven wanneer dit wel het geval kan zijn. Volgens Zorgverzekeraars Nederland wordt het uitstel veroorzaakt door met name randvoorwaardelijke elementen. ..
Cliq wordt niet zoals eerder aangekondigd per 1 januari 2014 opgenomen in het declaratieverkeer van hulpmiddelen. De nieuwe datum is 1 januari 2015. Dat betekent dat Zorgverzekeraar Nederland de zorgverzekeraars, hulpmiddelenfabrikanten en –leveranciers (als audiciens) dringend vraagt zich hierop voor te bereiden. Vanaf 2015 moet voor een geleverd extramuraal hulpmiddel de van toepassing zijnde Cliq op een declaratie van een leverancier te staan. De cliënt ziet dit niet terug, Cliq is, zoals de uitwerking nu lijkt te worden, met name relevant voor de zorgverzekeraar. De reden van het uitstel is dat de aanpassingen (andere dan Cliq) in de farmacie declaratiestandaard complex zijn. Voor een zorgvuldige proces geeft Zorgverzekeraars Nederland aan extra tijd nodig te hebben. Dat heeft als gevolg dat zowel de implementatiedatum van de vernieuwde Farmacie als de Hulpmiddelen declaratiestandaard naar 1 januari 2015 verschuift. ..
In de Tweede Kamer ligt op dit moment een wetsontwerp met als doel het opnemen van een verbod voor zorgverzekeraars zelf zorg te verlenen of te laten verlenen door zorgaanbieders waar zij zelf zeggenschap in hebben. Deze wijziging kan grote gevolgen hebben voor de wijze waarop zorgverzekeraars zich in de markt kunnen profileren als zorgverlener. Nog meer in het oog springend is de wijziging van artikel 13 Zvw opgenomen, het verval van het ‘hinderpaalcriterium’...
Uit een onderzoek dat GAIN, de brancheorganisatie van fabrikanten van hoortoestellen, heeft laten uitvoeren is gebleken dat 78 procent van de Nederlanders een beperking in keuzevrijheid bij het aanschaffen van gehoortoestellen een slechte ontwikkeling vindt. Daarnaast vindt 77 procent van de Nederlanders dat als een slechthorende zijn geavanceerde hoortoestellen moet vervangen, de zorgverzekeraar nieuwe, gelijkwaardige hoortoestellen moet verstrekken en vergoeden...

Bezoekadres

Reitseplein 8
5037 AA Tilburg

Postadres

Postbus 4076
5004 JB Tilburg

Contact

e-mail: info@nvab.nl
tel: +31 (0)13 59 44 768
 
© 2013 NAVB - Nederlandse Vereniging van Audicien Bedrijven