U bent hier:
NVAB>Actueel>Archief
 

 Archief 2014

 
Minister Schippers van VWS heeft een brief aan de Tweede Kamer aangeboden over de brief aan GAIN omtrent de introductie van functionele aanspraak op hoorzorg. ..
Vragen van de leden Leijten en Van Gerven (beiden SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de reactie van de minister op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie met betrekking tot het afschaffen van de vrije artsenkeuze...
Antwoorden van Minister Schippers (VWS) op vragen van het Kamerlid Dik-Faber (CU) over zorgen om het voortbestaan van GGZ voor mensen met gehoorproblemen...
Afschrift van de brief van minister Schippers (VWS) aan GGMD over het voortbestaan van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor doven en ernstig slechthorenden...
Brief van minister Schippers (VWS) aan FODOK, Federatie van Ouders van Dove Kinderen over de teloorgang van de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor doven en slechthorenden...
Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS), Duncan Stutterheim (CEO van SFX Europe), DJ Oliver Heldens, Berend Schans (VNPF) en Hans Ligtermoet (VVEM) hebben samen de campagne 'I love my ears' gestart. ..
Ruim één derde van 9 tot 12-jarigen heeft soms een piep in het oor na het luisteren naar harde muziek en zelfs 3 procent heeft dat vaak of altijd. ..
NVAB feliciteert Peter Priem van DeciBel Hoortoestellen met de behaalde titel “Audicien van het jaar”. ..
Utrecht wordt van 24 september tot en met 3 oktober omgetoverd tot filmhoofdstad van Nederland.Het is een goede festivaltraditie om een aantal filmvoorstellingen ook geschikt te maken voor dove en slechthorende bezoekers...
Gehoorproblemen bij kinderen herkennen is vrij lastig. Beter Horen audicien Miek Looijmans heeft een paar tips voor docenten, ouders en hun kinderen. ..
Patiënten hebben nog altijd onvoldoende informatie over de kwaliteit en veiligheid bij zorgaanbieders. Ze worden daardoor beperkt in hun keuzevrijheid. Dat schrijft Minister Schippers in een brief aan de Tweede Kamer. Ze wil desnoods een trendbreuk forceren...
Antwoorden kamervragen over het bericht dat het 112 alarmnummer slecht bereikbaar is voor doven en slechthorenden..
Antwoorden op de vragen van het Kamerlid Keijzer (CDA) over het bericht dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 800.000 AWBZ-cliënten aanschrijft over de veranderingen in de langdurige zorg...
Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Keijzer (CDA) over het bericht “Blinde paniek door zorgbrief”..
De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met het zorgakkoord dat minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) heeft gesloten met verzekeraars en onder andere huisartsen. Daarmee wordt artikel 13 van de Zorgverzekeringswet aangepast...
Edith Schippers wordt terecht beschouwd als een van de meest capabele ministers in het kabinet-Rutte II. Zoals zij deze week weer uren de volgende stap in de ontwikkeling van het zorgstelsel verdedigde in de Kamer: opgewekt, luisterend,koersvast. Petje af. Toch is het een kwestie van tijd voordat ook zij verschijnt voor een parlementaire enquêtecommissie...
De zorguitgaven moeten veel beter worden beheerst. Om dat te bereiken is weer wat nieuws bedacht: de Zorgverzekeringswet moet worden aangepast. De aanpassing moet al zijn ingegaan voordat consumenten hun nieuwe zorgpolis voor 2015 afsluiten...
(Novum) - Natasja Froger presenteert in het najaar de driedelige reeks Doof! Ze volgt daarin doven en slechthorenden die een hoorapparaat geïmplanteerd krijgen en voor het eerst geluid horen, schrijft De Telegraaf dinsdag...
Antwoorden van Minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Zorg) op Kamervragen over het Zorgakkoord..
Uniek project voor 31 specialistische beroepsgroepen met een grote vraag naar vakmensen. Vandaag 1 april heeft SVGB kennis- en opleidingencentrum het sectorplan kleinschalig specialistische branches ingediend bij het Agentschap SZW...
De totale uitgaven voor geneesmiddelen zijn in 2013 met 6% gedaald naar 4,3 miljard euro. Deze kosten zijn gemaakt door 11,6 miljoen gebruikers van geneesmiddelen, het aantal gebruikers is redelijk stabiel sinds 2011. Het aantal mensen wat gebruik maakt van hulpmiddelenzorg in 2013 stijgt met 2% naar bijna 2,2 miljoen verzekerden. De uitgaven dalen met 6% naar 1,4 miljard euro. ..
Overige bronnen Haagse Kennis 11-03 NPCF: Inzet tolk belangrijk voor goede behandeling anderstalige patiënt Om een patiënt goed te kunnen behandelen, moeten de dokter en de patiënt elkaar goed begrijpen en verstaan. ..
Nieuwe kamerstukken 18-02 Brief regering; Aanbieding van het RIVM-onderzoek ‘gehoorschade en geluidsblootstelling in Nederland - inventarisatie van cijfers’ bij 32793 - Preventief gezondheidsbeleid ..
Bij de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel Invoeringswet Participatiewet is aandacht besteed aan de wijze waarop de tolkvoorziening voor doven alsmede voorzieningen voor blinden en slechtzienden in de Participatiewet worden vormgegeven. In mijn antwoord heb ik aangegeven in een aparte brief hierop terug te komen, voorafgaande aan de behandeling van het wetsvoorstel. Met deze brief doe ik mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) mijn toezegging gestand...
Van 810.500 Nederlanders is bij de huisarts bekend dat zij problemen hebben met hun gehoor. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Daaruit blijken ook signalen dat gehoorschade door harde muziek onder jongeren een groeiend probleem is...
Voor mensen met gehoorverlies zijn er drie obstakels die hen ervan weerhouden om iets te doen aan hun hoorklachten.Enderzijds de prijs van gehoorapparaten en de klinische procedure die je moet doorlopen om er een te krijgen...
De vereniging van fabrikanten van hoortoestellen, GAIN, heeft ernstige bezwaren tegen het ZN-systeem waarmee Zorgverzekeraars Nederland de functiegerichte aanspraak op hoorhulpmiddelen heeft ingevoerd. De fabrikanten zijn van mening dat het ZN-systeem, en de totstandkoming ervan, veel tekortkomingen kent...
De Stichting HoorProfs en KIND HOREN hebben een overeenkomst gesloten om daarmee vorm te geven aan een toekomstige nauwe samenwerking. HoorProfs zet hiermee verdere stappen in het uitbreiden van de professionele dienstverlening aan haar ruim 200 leden. ..
Ik moet u eerlijk zeggen dat ik het woord 'zorg'verzekeraar haast niet meer kan horen zonder bijbehorende zorgen van zakelijk aard waartegen geen verzekering dekking biedt maar wel voor slapeloze nachten zorgt...

Bezoekadres

Reitseplein 8
5037 AA Tilburg

Postadres

Postbus 4076
5004 JB Tilburg

Contact

e-mail: info@nvab.nl
tel: +31 (0)13 59 44 768
 
© 2013 NAVB - Nederlandse Vereniging van Audicien Bedrijven