U bent hier:
NVAB>Actueel>Archief
 

 Nieuws

 
In het winternummer van Earline is uitgebreid aandacht besteed aan het pleidooi van NVAB voor een kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare hoorzorg voor elke slechthorende...
De NVAB heeft een position paper gepubliceerd waarin uiteengezet wordt waar de NVAB voor staat. Toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van hoorzorg zijn van groot belang. Zeker met het oog op de groeiende groep ouderen en het gegeven dat bijna iedereen in zijn of haar leven tem aken krijgt met slechthorendheid...
Stichting Hoormij organiseert zaterdag 7 november aanstaande de landelijke Informatiedag over SH en TOS met een zeer aantrekkelijk programma. De dag is speciaal bedoeld voor ouders van slechthorende kinderen en voor ouders van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Ook zijn er op deze dag diverse workshops die speciaal bedoeld zijn voor slechthorende jongeren en jongeren met TOS. Ook professionals die werkzaam zijn in de sector zijn van harte welkom. ..
Stichting Hoormij/NVVS, audiciens, zorgverzekeraars en onderzoeksbureau MediQuest zijn een samenwerking gestart om de kwaliteit van zorg rondom het verstrekken van hoorhulpmiddelen in Nederland beter inzichtelijk te maken. Aanleiding voor de samenwerking is de behoefte van de partijen om het meten van klantervaringen, nu nog uitgevoerd met de Consumer Quality Index (CQi), binnen de hoorzorg te verbeteren. De partijen bundelen de kennis en ervaring in de doorontwikkeling van een door alle partijen gedragen instrument (inclusief meet- en rapportageproces), dat uiteindelijk als standaard onderzoeksinstrument kan dienen voor alle audicienbedrijven in Nederland...
“Nu de voortbestaan van de DHTA is gewaarborgd, richten we ons op de toekomst”, aldus Bart Wendrich, sinds 1 augustus directeur van de Dutch HealthTec Academy. De school maakt sinds dit schooljaar onderdeel uit van MBO Amersfoort. Terwijl de organisatie een aantal grote veranderingen doormaakt, draait het onderwijs gewoon door...
In het vakblad De Audicien van augustus 2015 wordt Meindert Stolk, voorzitter van de NVAB uitgebreid geïnterviewd. ..
Gehoorverlies wordt lang niet altijd behandeld, terwijl er bewijs is dat slechter horen de kwaliteit van leven vermindert. Dat vertelde dokter David Myers tijdens de jaarlijkse conventie van de American Psychological Association. ..
In het vakblad voor de totale hoorzorg 'Earline' staat in de zomereditie een interview met Paul van Weezepoel omtrent de gevolgen voor slechthorenden door de spanningen tussen de zorgprofessional en de zorgverzekeraar...
Hét seminar voor audiciens zal dit jaar worden gehouden op zaterdag 19 september en maandag 28 september...
Tijdens de vergadering van de Ledenraad van de Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven op 2 juni jl. meldden de ketens Beter Horen, Schoonenberg en Van Boxtel Hoorwinkels dat zij besloten hebben hun lidmaatschap van de NVAB op te zeggen. ..
Artikel "één miljoen Nederlanders heeft last van oorsuizen" geschreven door audioloog Jan de Laat en oorplugproducent Rien Houwers in de Volkskrant...
Met ingang van 2015 vormen NVVS, FOSS en SH-Jong een federatie. De nieuwe naam waaronder NVVS, FOSS en SH-Jong gaan samenwerken: Stichting Hoormij. ..
In de Telegraaf van 10 januari 2015 heeft Drs. Rene van der Wilk een artikel geschreven over "Slimmer Horen"...

Bezoekadres

Reitseplein 8
5037 AA Tilburg

Postadres

Postbus 4076
5004 JB Tilburg

Contact

e-mail: info@nvab.nl
tel: +31 (0)13 59 44 768
 
© 2013 NAVB - Nederlandse Vereniging van Audicien Bedrijven