U bent hier:
NVAB>Over NVAB>Vereniging
 

 Vereniging

 

Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven (NVAB) behartigt de gemeenschappelijke belangen van haar leden en wil daarmee bijdragen aan de continuïteit van hun bedrijfsvoering, de vitaliteit van de bedrijfstak en de optimale revalidatie van slechthorenden.

NVAB stelt zich bij het ontwikkelen van activiteiten altijd drie vragen:

  • Leidt dit tot behoud of verbetering van de kwaliteit van de revalidatie van slechthorenden?
  • Leidt dit tot behoud of verbetering van het toekomstperspectief van de bedrijfstak?
  • Leidt dit tot behoud of versterking van een gezonde bedrijfsvoering?

Wat doet NVAB?

  1. Volgen, interpreteren en op mogelijke consequenties voor de bedrijfstak beoordelen van voor de bedrijfstak relevante maatschappelijke ontwikkelingen, zoals wet- en regelgeving, beleidskeuzes van zorgverzekeraars en opvattingen van consumenten en voorschrijvers;
  2. Informeren van haar leden over genoemde ontwikkelingen en mogelijke consequenties;
  3. In samenspraak met haar leden definiëren en positioneren van behartenswaardige, gemeenschappelijke belangen;
  4. Vertegenwoordigen van de bedrijfstak bij relevante beleidsmakers en beleidsbeïnvloeders, en in overleginstanties en vertegenwoordigende organisaties die voor de bedrijfstak van belang zijn.

Statuten

De statuten van de vereniging kunt u hier downloaden.

Klik hier voor informatie over het lidmaatschap.

 

Bezoekadres

Reitseplein 8
5037 AA Tilburg

Postadres

Postbus 4076
5004 JB Tilburg

Contact

e-mail: info@nvab.nl
tel: +31 (0)13 59 44 768
 
© 2013 NAVB - Nederlandse Vereniging van Audicien Bedrijven