U bent hier:
NVAB>Visie NVAB>Betaalbaarheid en keuzevrijheid
 

 Betaalbaarheid en keuzevrijheid

 

​Om de hoorzorgkosten ook in de toekomst betaalbaar te houden, rekening houdend met de groeiende vergrijzing, werken de NVAB-leden met standaard kwaliteitsnormen en protocollen. Het vinden van de juiste hooroplossing vindt daardoor plaats volgens een proces dat transparant, effectief en efficiënt is ingericht.

De NVAB staat ook voor keuzevrijheid. De NVAB vindt dat de uitkomst van het hoorprotocol leidend moet zijn en dat op basis daarvan de slechthorende recht heeft op een passende oplossing en een proefperiode. Mocht een slechthorende toch een duurder toestel willen dan waar hij volgens de protocollen recht op heeft, moet hij daarvoor kunnen kiezen door de meerprijs zelf te betalen met behoud van vergoeding door de verzekeraar. Hierdoor ontstaat een goede balans tussen betaalbaarheid en keuzevrijheid.

Goede hoorzorg moet volgens de NVAB onderdeel blijven uitmaken van de basisverzekering van de zorgverzekering. De eigen bijdrage mag geen belemmering zijn voor de toegankelijkheid van een goede hooroplossing. De NVAB is blij met de afschaffing van de eigen bijdrage van 25% voor hoortoestellen voor kinderen. Hoorzorg moet in elk geval onder het lage btw-tarief blijven vallen.

Slechthorenden moeten zelf kunnen kiezen door welke audicien zij geholpen willen worden. Dit betekent dat zij ook terecht moeten kunnen bij een audicien waarmee hun zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten, zonder dat de vergoeding van de zorgverzekeraar dermate laag wordt dat toegang tot de zorg daardoor wordt belemmerd.

Dit alles om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk drempels zijn voor goede hoorzorg voor slechthorenden.

De NVAB pleit ervoor dat verzekeraars dezelfde werkwijze toepassen (procedures, criteria, doorverwijsbeleid, informatiebehoeften, etc.). Dit vermindert de administratieve belasting van audiciens, waardoor ze meer tijd kunnen besteden aan de zorg voor de slechthorenden.

De NVAB-leden bieden goede hoorzorg met hulp van de modernste technologieën en innovaties. Ook dat draagt er aan bij dat de kosten beheersbaar blijven. En zo kunnen slechthorenden ook in de toekomst blijvend rekenen op toegankelijke, betaalbare en kwalitatief hoogwaardige hoorzorg met een goede service.

Betaalbaarheidenkeuzevrijheid

Bezoekadres

Reitseplein 8
5037 AA Tilburg

Postadres

Postbus 90154
5000 LG Tilburg

Contact

e-mail: info@nvab.nl
tel: +31 (0)13 59 44 768
 
© 2013 NAVB - Nederlandse Vereniging van Audicien Bedrijven