U bent hier:
NVAB>Visie NVAB>Kwaliteit
 

 Kwaliteit

 

​De slechthorende wordt in de bedrijven van de NVAB-leden, geholpen door gediplomeerde en gecertificeerde triage-audiciens, die professionele hoorzorg bieden. Deze audiciens laten zich jaarlijks bijscholen en volgen doorlopend aanvullende trainingen en cursussen om kwaliteitsaudiciens te blijven, nu en in de toekomst. De NVAB streeft er naar dat slechthorenden zo veel mogelijk door de audicien geholpen kunnen worden en dat overbodige doorverwijzingen worden voorkomen.

Dat de kwaliteit van de audiciens op een hoog niveau ligt, blijkt ook uit de klanttevredenheidswaardering, waarbij de audiciens van de NVAB-bedrijven keer op keer zeer hoog scoren.

De NVAB-leden bieden met hun assortiment van hoortoestellen van de verschillende fabrikanten een brede keuze van kwalitatief goede toestellen aan, waaruit de consument kan kiezen. Een passend, goed afgesteld hoortoestel leidt tot een sterke verbetering van de kwaliteit van leven. Het zelfvertrouwen neemt toe, de slechthorende hoort zaken die hij in het verleden niet meer hoorde, neemt weer actief deel aan groepsgesprekken, kan beter functioneren in het werk en geniet in het algemeen meer van het leven. Al onze kwaliteitsaudiciens streven er naar om met de slechthorende klant een hooroplossing te kiezen, waarbij hij geen barrières meer ervaart in de communicatie.

Bezoekadres

Reitseplein 8
5037 AA Tilburg

Postadres

Postbus 90154
5000 LG Tilburg

Contact

e-mail: info@nvab.nl
tel: +31 (0)13 59 44 768
 
© 2013 NAVB - Nederlandse Vereniging van Audicien Bedrijven